Korran

Old Swedish Dictionary - korran

Meaning of Old Swedish word "korran" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korran
knorrande, knorr, knot, klagan. murran ok korran Bo 147. " folksens knor oc korran" Lg 3: 317. Bir 5: 26. Su 134, 145. " baktalan oc korran skalt thu mykla haffua aff thinom owenom" ib 31. Jfr gen-, mot-korran.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᚱᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back