Kors

Old Swedish Dictionary - kors

Meaning of Old Swedish word "kors" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kors Old Swedish word can mean:

kors
kors. " "
kors
1) kors ss pinoredskap; särsk. Kristi kors. the bittara pyna han ledh vppo korssens gaLga KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 140. guz son ðolde döð a corseno Lg.">Bu 139. " räddes iak corset ða vare iak eigh cors prädikare ib. andreas. .. öpte tel corset þär han sa þät upräst iak helsa þik häLgha cors. som vikt är af vars härra iui" ib 140. " þrädicaþo a corseno" ib 141. at frälsa andream af corse ib. " han forredh ihesum til corsith" Lg.">Bil 87. helena. .. fördhe mz sik dighran del aff korseno ib. " helena hitte vars herra cors" ib 88. huru thz häLgha kors hittis först ib. " scal. .. syungas. .. en messä aff þy häLghä korse" SD 5: 564 (1346).
kors
2) krucifix, kors med Lg.">Bild af den korsfäste Kristus (stäldt på kyLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKans högaltare). en iudhe j constantinopoli grep eth kors (imaginem Christi) aff sancte sophie kiLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio ok laghdo mz swerde gönum strupan Lg.">Bil 724. ib 800. KL 48, 117. " för hellige kors messade tha en prest" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4749. " aff korsit nedheLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom en drope blod ib 4753. syntes hänne, at häLga kors beläte äptherföLgdhe henne oppa alla sidhor" Lg 3: 478. wträkte korsset ena sina handh ib.
kors
3) kors ss tecken, korstecken, korsformig figur. sagþe cors vara eet valdelekt tekn Lg.">Bu 139. " sagþe cigh mogha calla cors tekn. vtan pino" ib. " bödh constantinus at korsit sculde ey wara iLgerningis manna pina. vtan kesara baner" KL 49 (med afs. på de två sistnämda språkprofven jfr 1). hafdhe. .. bortält diäflana mz korsens tekne ib 48. sa han i sympne korsens tekn ib. " the hawa thäs häLgha kors tekn skriwat j sinom hiärtum" ib 50. funno korsens tekn skriwat j hans hiärta ib. " þär cors (crucem) stoþ a väghenom" Lg.">Bu 498. " hänne halp huarce cors älla vikt vatn" ib 23. " sagdhe cors ok belate vara oloflik" Lg.">Bil 704. " stodh eth kararss i thet baner the förde oc edert wapen i iiij hyrnä wedh korsit" FM 337 (1507). petrus giordhe kors a biuglefue Lg.">Bil 103. giorþe cors for sino änne Lg.">Bu 497. " giordhe kors owir thy" KL 47. ib 51, 52. giordhe kors for sik ib 48. ib 50, 51, 52, 53. alle cristne män skulo mz korseno signa sik, oc sin wardhnath, oc war her först teknath kors signilse mz hand MB 1: 259. " lägger sina händer ower kors (i kors, korsvis)" ib 258. " jacob lägger sina händer a kors, tha han wil signilse giwa" ib 259. " dröpa j kors. .. mz kyndolmesso lywsit" LB 2: 61. (lagdhe sik nidher) a korss lundh (i korsform, med utsträckta armar) for altara (cum multa fide et revecentia se prostravit) Lg.">Bil 290. " kors ss ordenstecken i KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgittiner-orden. aa thera mantol sculu jemwäl systrana oc alle brödhir bära eet röt kors när hiertano" VKR 12. " aff tässom fyrom som korsit bära (korsbröder; se korsbrodhir)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 96. VKR 9, 29, 37. " bära j sinom !SYNS_DÅLIGT? winstra wäghin eth röt kors aff KLäde sömat widh !SYNS_DÅLIGT?" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 24. - ss korsfararnes tecken. thok vidh kors (antog korsets tecken för att deltaga i korståg) til thz heLgha land Lg.">Bil 827. predika kors (d. v. s. korståg) ofwir hedhin land ib 779. - Jfr gul-, häLgha-, silf-kors.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kaarss FM 337 (1507).
  • körs: körseth MD 38 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back