Kors

Old Swedish Dictionary - kors

Meaning of Old Swedish word "kors" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kors
kors. 1) kors ss pinoredskap; särsk. Kristi kors SvKyrkobr 36. " aff them siw ordmen som ihesus christus taladhe a karsens galga" SvB 205 (börj. av 1500-.). JMPs 294. gökgga jirs tudgur SkrtUppb 165. 2) krucifix. bidher jak om suna haquoson thet sama korsit läta göra oc thet sama korsit läta bära foro mino like kringom domkrkione Svartb 131 (1336). " thädhan til korsit i tw wägaskyl" SD NS 3: 619 (1420, avskr.). th päninga. .. for the toMPtinne rawid hawir wid korsit ATb 1: 124 (1460). pant j kros Skotteb 27 (14760-61). then garden vidh korsit liggir ATb 1: 324 (1470). " almennix gathen som op til korssith löper" SJ 2: 247 (1493). (I vissa av exeMPlen skulle kors i stället kunna tänkas ha en betydelse: gatukors, vägkors). 3) kors ss tecken, korstecken, korsformig figur. thär man gap[ar] tha gör man a sik kors SvKyrkob 20. the siäx korsin som prästin gör för än gudz likame op lyptis ib 83. prosten her peder i nordungaradh lagde sina händer i kors på sina consientia hem til sin. . for the asyna män som aff hans sokn vore näMPde. .. oc sagde swa Arkiv för Norrländsk hembygdsforsning 1923 s. 3 (1489). - taka korsit, taga korset (vid anträdande av korståg el. pilgrimsfärd). at sancti dioniSJ kirkio. .. tok karl konung kors oc allä hans riddara Prosadiker (Karl M) 250. ib 264. - Jfr hälgha-, kopar-, silf-, sten-kors.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kars: -ens SvB 205 (börj. av 1500-t.). körs JMPs 294. kros Skotteb 27 (1460-61). Se Sdw 2: 1346),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back