Korsa

Old Swedish Dictionary - korsa

Meaning of Old Swedish word "korsa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korsa Old Swedish word can mean:

korsa
1) korsa, märka med korsets tecken. sik siälf korssa mz handenne Lg 3: 267.
korsa
2) förse med kors? lät bredha hans kamara mz korsadhum täpptetom KL 53.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back