Korsbrodhir

Old Swedish Dictionary - korsbrodhir

Meaning of Old Swedish word "korsbrodhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korsbrodhir
en af de fyra bröder ab extra hvilka hade att biträda abbedissan i ett Birgittinerkloster i förvaltningen af klostrets verldsliga ärenden och buro ett rödt kors ss ordenstecken fäst vid sin drägt (hvilket icke var öfvriga bröder ab extra medgifvet); om dessa se Bir 4: 94. f. samt VKR 9, 29, 37 (jfr kors 3). wj ärwm faa til taleth, oc mange secte, som är prästbrödher dyaconi lekbrödher korsbrödher focaril oc än eth annath slagh medh brödher wthan före PM LXV.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋᛒᚱᚮᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back