Korsfästare

Old Swedish Dictionary - korsfästare

Meaning of Old Swedish word "korsfästare" (or korsfæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korsfästare (korsfæstare)
korsfästare, den som korsfäster. gaf sik allan i korsfästaranna vald Bo 200. ib 202. Bir 1: 30, 2: 132, 3: 271. Su 192.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so korsfästare may have also been written as korsfæstare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋᚠᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back