Korshärra

Old Swedish Dictionary - korshärra

Meaning of Old Swedish word "korshärra" (or korshærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korshärra (korshærra)
korsherre, korsriddare, medlem af af Tyska orden. Lg 3: 564, 565, 567. " then tiid hans konunlige maiestat kry och örlig förde och hade medh korsherrene i prytzen" FH 1: 120 (1493, gammal afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so korshärra may have also been written as korshærra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛋᚼᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back