Kort

Old Swedish Dictionary - kort

Meaning of Old Swedish word "kort" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kort
kort. " jnnän koorthä tidh" FM 186 (1504). " innan korten tiidh" ib 333 (1507). jnnan en kort tiid RK 3: (Till. om Chr. II, red. B) 6388. i en kort tid BSH 5: 227 (1507). " huilket mich omögeligit var i sa kort tiidh at göra" HSH 20: 151 (1507). tidhen är kort FM 363 (1508). " tidhen är ganze kort" BSH 5: 325 (1508). " med korthom ordhom (i korthet sagdt)" ib 4: 252 (1500). - n. adv. kort, tvärt. fulle te gode män ther vtii korth RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 182 (1503, eft. aftr. hos Langebek). segie wii medh thette wart breff korth ney moth konwngh hans BSH 4: 220 (1497). ib 5: 153 (1507) , 463 (1511). FM 687 (1517). - Jfr for korter.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kort.
  • korth.
  • koorth FM 687 (1517) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back