Korter

Old Swedish Dictionary - korter

Meaning of Old Swedish word "korter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

korter
kort. " ther fore görer thet korth oc goth oc gyffuer ider aff henderna pa [them]" GPM 2: 35 (1511?). " j karttan tiid drap han xv grecar" Troj 1237. - n. adv. kort, tvärt. talade in forgutte mik ganzske korth til, oc spwnde hwadh werff iach. .. ther hade GPM 2: 410 (1502). - tvärt, hastigt,. .. ok at then hielp ej kan swa kort utkomma är intet i myne volde, hulke iak doch förmoder pa tiid och stunder wel utkome skole HSH 13: 32 (1524? Brask). - n. förkort, för kort, för liet. Se T. Johannison, Verbal och posterverbal partikelkompsosition i de germ. språken 270. ara i cander utaff arfvinganar hvilkom i samma fundation forkortt skett är HSH 15: 15 (1526).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kortt. korth),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back