Kosta

Old Swedish Dictionary - kosta

Meaning of Old Swedish word "kosta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kosta Old Swedish word can mean:

kosta
L.
kosta
1) pröfVa, sätta på prof, anstränga, kost på. thz kostar been at ridha aa staaff GO 159. ib 472. - medtaga, skada, försVaga. iacob kostadho sinnuor tha han brotadhis mz änglenom MB 1: 227. - opersonl. med ack. togh han swa staRKlika, at thz kostadhe sinonar swa at iacob haltadhe MB 1: 226.
kosta
2) kosta. " med så väl personens som sakens ack eth belate. .. som hans fadher kostadhe cc pund gul" Bil 478. " thässkyns trä waro hwariom manne til redho i iorsala lande oc mintzst kostadhe fatigha män" MB 1: 499. " thz kostade summa men GOtz oc liiff" RK 1: 4159. " thz kostar thit liiff" Fl 944. Fr 2523. Va 17, 47.
kosta
3) kosta, bekosta. " för allan kostath ok bygning, som han thär a kostar" SD NS 1: 448 (1405, nyare afskr.).
kosta
4) utgifVa, använda. "the haffuer them (penningarne) kaastadh pa thi store klocker oc then bigninge, som the haffue nw haffue nw hafft" FM 256 (1506). " ther sagdhe the then (för the) haffde kaasthet alle kiRKione peninge wppo ib. "
Alternative forms or notes:
  • kaasta kusta L.
  • kosta sik , ansträga sig, bemöda sig. ää huru mykyt thu thrängir ok kostar thik Bo 128. ib 186. - med inf. som. .. litit töma sik sidhan eller kostha daghtinga for hanum mz almosom ok messom Bil 615. - Jfr bekosta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back