Kostelika

Old Swedish Dictionary - kostelika

Meaning of Old Swedish word "kostelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kostelika Old Swedish word can mean:

kostelika
1) kosteligen, kostbart, präktigt. hawande hwaske manga rätte älla kostelica redda Bo 34. " kostelka Var thz (slottet) forthäkath" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifFMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1753. thässe twa ther här swa kösterlika fara ib 1985. the them kösteliga begaffua LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7164. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 246. Fl (Cod. B, C) 710. Va 11, 20. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 271, 7224, 7413, 3: 1062. Vallius. 1850--54.">Di 25, 27, 29, 225, (Cod. B) 320. - på ett kostsamt el. slösande sätt. hwi haffuer thw sa kosteliga fortäret i fa dagom Vallius. 1850--54.">Di 100.
kostelika
2) förträfFligt. " hielper kostteliga ther före" LB 7: 67. - (?) ath han redher sigh kosliig til örligis HSH 22: 23 (1496). " herscapit oc almoge j swerige scriffwe oss jo sa kosteliges till" FM 62 (1467).
kostelika
3) högtidligt. beseglde ther kosteliga breff oppa LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7796.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • köstelka Fl (Cod. B, C) 710. kösterlika Iv 1985.
  • kosteligha RK 3: 1062. kosteliga ib 2: 7413; Di 25, 29, 100, (Cod. B) 320. kostteliga LB 7: 67.
  • kösteligha Di 225.
  • kösteliga RK 2: 7164, 7224.
  • kösteligä Va 11, 20.
  • kostelige Di 27.
  • kosteliges FM 62 (1467).
  • kosliig HSH 22: 23 (1496),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back