Kosteliker

Old Swedish Dictionary - kosteliker

Meaning of Old Swedish word "kosteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kosteliker Old Swedish word can mean:

kosteliker
1) kostlig, dyrbar, präktig. sumpuosum köstelikt Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU 2. " huru runt oc kostelikit hans palacium war" Bil 307. byggia thinom son högha kiRKio ok kostlika (sumptuosas) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 362. the skulde sik ärligä til redhä mz klädä, clenodum och annan köstelig ting Va 4. " se enä kösteligä borgh" ib 15. kostelikin (subtilis) graffning RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. MB 1: 75, 2: 288. Fl 1065.
kosteliker
2) utmäRKt, förträfFlig. " ther Varo ok lekara kostelikä" Fr 2648. " kempar. the som kosteliga äre" Di 147. ib 110.
kosteliker
3) Framstående, förnäm. " ryzer tha misthe. .. een kostelighen man" RK 3: 3881. Di 25.
kosteliker
4) betydande, vigtig. " kosteligh groff erende" BtRK 231 (1464).
kosteliker
5) högtidlig, dyr. " the kosteliga ede oc löffte som j oss Flere synne sworit oc lofwad hafwa" BtRK 253 (1469 orig.). - JFr kosteliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kostelikin (nom. sing. f.) Bir 4: 85; -likit Bil 307.
  • kostliker: -lika Bir 1: 362.
  • kosteligh: -lighom MB 2: 288.
  • kostelig: -liga Di 110, 147 ;
  • -ligä ib 25. kostelighen (ack. sing. m.) RK 3: 3881.
  • kösteliker.
  • köstelig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
➞ See all works cited in the dictionary

Back