Koster

Old Swedish Dictionary - koster

Meaning of Old Swedish word "koster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koster Old Swedish word can mean:

koster
L.
koster
1) ett af de ting mellan hvilka någon har att välja, vilkor. mik lagþos tue andre costa. antingia at giptas älla þiena vfräls Lg.">Bu 143. " iak vKLemming. 1862.">Alde þän þriþia costen" ib. " nödh är iw enga koster (d. v. s. då man tvingas, har man blott ett vKLemming. 1862.">Al)" KLemming. 1862.">Al 1969.
koster
2) tillhörighet, ting. " a therrä hion äller koste" SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). ä hwat j thakin aff mik liff äller liufua koste Lg.">Bil 487.
koster
3) sak, förhållande, omständighet. " hunger oc thörst oc andra kosta frost oc nödh ysäld oc kyld" KLemming. 1862.">Al 7096.
koster
4) ett af de sätt mellan hvilka man har att välja; sätt, se annaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKost. - (?) KLemming. 1862.">Alth affguda offer SOm dreptess tha lath iag KLemming. 1862.">Almoghen ätha, iag giorde oc saå diwrablodhen mz samme kosth lath iag them dricka SOm äplemosth KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 279.
koster
5) kostnad, utgift, omkostnad, bekostnad. the watn SOm han oc hans fadher hafdho grawith mz myKLom kost KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 210. " fore änga creqtwr lagdhe gudh swa dyran köst wt, SOm fore mannen, tha han löste han sidhan mz sinom signadha SOne" ib 75. hade jngan onytta kost KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 171. FM 300 (1506) , 303, 306 (1506). firi skam: at han ängen kost gat hKLemming. 1862.">Aldet (icke kunde bestrida några omkostnader, icke kunde ²representera²) Lg.">Bu 18. þiäna. .. guþi a kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona koste ib 144. lät KLemming. 1862.">Alexander. .. vp byggia vänasta mönster a sin kost Lg.">Bil 285. " oppa warn kost" SD 5: 566 (1346). " KLemming. 1862.">All thera kost ther ladis oppa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7238. " at vart folk þyngis eigh af kost" SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " kome i siKLemming. 1862.">Alfsins kost ib. firi þerrä arwþe oc þerä kost" ib 5: 481 (1345, nyare afskr.). " KLemming. 1862.">Alle the ij herbärghith ärä the the skulu a KLemming. 1844.">Flores koste vära (d. s. v. undfägnas på KLemming. 1844.">Flores´ bekostnad; kan föras till 7" KLemming. 1844.">Fl 572.
koster
6) tilrustning, utrustning? loto thera kost mz ärom redha Iv 1892. KLemming. 1844.">Fl 566. foor. .. mz fögha kosth KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1369. " mykin win war ther a laakt a kost (präktig tillrustning? möjligen att föra till 8) ok a werdelikheth" ib 1: 3584.
koster
7) underhåll, kost, spis, föda. SD 5: 637 (1347). " at j hiälpen tel kost oc foder oss" BSH 2: 35 (1396). " tha fingo the kost i godha liit" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2731. " hiolt dighran del warom herra kost" Lg.">Bil 263. " grefuin aff manförd hiolt thera kost" ib 791. enom pilagrim. .. brast costar Lg.">Bu 174. vara a kost mz sinom brodhor KL 272. " j stranne är ängin nytta mannenom til kost" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101. nytiadhe han. .. kostin (victuKLemming. 1862.">AliLg.">Bus) til sit vppehelle ib 204. aat. .. nakan growan kost KLemning. 1860. SFSS.">Bo 70. ib 34, 133, 189. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303, 308, 361, 3: 60. KS 35 (91, 38). KLemming. 1862.">Al 6577, 7040. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 452, 1957. Lg 668. " snöö storm och storth froosth war them een harder koosth" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3700.
koster
8) gästaLg.">Bud. þän kost skKLemming. 1862.">Al hKLemming. 1862.">Aldä SD 5: 479 (1345, nyare afskr.) ib 480. " giorde mykin kost (cænam]" MP 1: 192. til redde twa kosta ib 194. " giordhe twa kost" ib 2: 146. " the giorde ihesu kost" ib 1: 194. " tha loot hertogh magnus redha koost" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 809. " hiolt sin kost" ib 2690. jak haffuer ey scet en vänare kost än ther war ib 2694. ib 1178, 2: 5128, 3: 131 (sista forts.) 5863. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 115. SO 48, 80, 81, 87, 117, 118, 186, 213. (kost för konst KLemming. 1862.">Al 9109 ). - Jfr an-, ars-, bruþlöps-, brödhra-, far-, fasto-, föþo-, hvardags-, läke-, doms-, mata-, morghon-, mästar-, paska-, ryttara-, räfsta-, skyrdha-, snidha-, syna-, vits-, vägha-koster.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kuster L.
  • köster: köst MB 1: 75.
  • -ir : koste Bil 487 ; MP 2: 146.
  • -ar: costa Bu 143.
  • kosta MP 1: 194 ; Al 7096 ),
  • kosta havor?
  • kostehaffuor )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back