Koster

Old Swedish Dictionary - koster

Meaning of Old Swedish word "koster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koster Old Swedish word can mean:

koster
L.
koster
2) tillhörighet, egendom Se T WennSTröm, T,jvnad och fornæmi 61 ff. 3) sak, förhållande, omSTändighe. (?) haffuer jach. .. varedh j vpsala och och [!) lyktadh all myn thingh saa när som ytherSTe koSThen GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 282 (1507).
koster
7) underhåll; koST, spis, föda. (rubrik:) aff hans siäl som STiktadhe koST thera kloSTer Mecht 347. " jte pedhe akare xiij wykur kuST, wykum iij öre" STockholms STads skottebok 1460--1468 samt STrödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmäSTareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].">Skotteb 457 (1471-72, Kämn). i 459. skiparen oc scriffwren skwla haffwa frin koSTh til math oc drykaff skipeo STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 10. ib 43. - undfägnad. Se R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 328. EK 809.
koster
8) gäSTabud. STb 2: 181 (1486).. .. en vng hman. .. som iach holt en litinkoST at, til hans preSTeöl GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 166 (1503). - Jfr an-, aptan-, far-, mad hka-, niSTinga-, nämda-, syna-, viku-, vinter-, vägha-, ätansvaru-koSTer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kooster: koost EK 809.
  • kuster: kust Skotteb 457 (1471-72, Kän); -en ib 458 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back