Kostgärdh

Old Swedish Dictionary - kostgärdh

Meaning of Old Swedish word "kostgärdh" (or kostgærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kostgärdh (kostgærdh)
gärd som utgöres i lifsmedel. hiit skickandes swen knutson medh spisning oc kostgerdh BSH 5: 8 (1504). ib 31 (1505), 113 (1506). wij haffwe lagt en kostgierdh öffwer alt kalmarna län ib 130 (1506). ib 235 (1508). thwaa kostgerder haffue the alle rede giort offuer alth landit HSH 20: 202 (1507). " skatten kostgerderne och peningene" ib. " ib 203, 267 (1508), 296 (1510?). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kostgärdh may have also been written as kostgærdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -giärd BSH 5: 113 (1506). -gierdh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚵᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back