Kostnadher

Old Swedish Dictionary - kostnadher

Meaning of Old Swedish word "kostnadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kostnadher
1) koSTnad, bekoSTnad, omkoSTnad. i thy lande är. .. mykin koSTnahder at grawa epter watn MB 1: 199. allan koSTnat til hälga offret wppe halla ib 2: 307. lati byggia eet altare j nakra kirkio. .. aff sinom eghnom koSTnahd STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 52. VKR X. ST 431. SO 96. 2 koSTnad, utgift. for then STore koSTnadh och vtlägningh vij haffue hafft SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 397 (1509). - Jfr brudhlöps koSTnadher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kostnadh.
  • kostnat MB 2: 307 ; ST 431 ; SO 96 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back