Kostnadher

Old Swedish Dictionary - kostnadher

Meaning of Old Swedish word "kostnadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kostnadher Old Swedish word can mean:

kostnadher
L.
kostnadher
1) bekoSTnad, omkoSTnad. GUmmerus Syn-STat 43 (1425; vidi. 1440). schal hon haffue pa sin eghin koSTad en man til sancte jacob til compoSTelle STb 3: 249 (1495).
kostnadher
2) koSTnad, utgift. " jmpendium dii koSTadher" GU C 20 (hand 2) s. 14. vtan skada och koSTnet STb 4: 81 (1505). - Jfr umkoSTnadher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kostnad. kostnet Stb 4: 81 (1505)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back