Kostväria kusthwärie arfstv 17 14561 impf. wärdhe mecht 393 .

Old Swedish Dictionary - kostväria kusthwärie arfstv 17 14561 impf. wärdhe mecht 393 .

Meaning of Old Swedish word "kostväria kusthwärie arfstv 17 14561 impf. wärdhe mecht 393 ." (or kostværia kusthwærie arfstv 17 14561 impf. wærdhe mecht 393 .) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kostväria kusthwärie arfstv 17 14561 impf. wärdhe mecht 393 . (kostværia kusthwærie arfstv 17 14561 impf. wærdhe mecht 393 .)
1) bekosta, nedlägga kostnad på, bestrida omkostnaden för. Se Sdw 2: 1253. Mecht 393. tässa book haffwer. .. syster margith nilzza dotther ätidh scriffwa, och hafwer. .. j allo mattho kostwarth JMPs 588. - part, pret. påkostad, utsmyckad. the hafdho oc badhe hwit oc skinande klädhe, dyrlika kostwordh mädh gull oc gärsäme Hel män 175. 2) bekosta kosta (på), utgiva. Arfsv 17 (1461).. .. thät jak jnthe wille kostuerie pa her eric turessons be- grauilse ib 4 (u börj. av 1470-t.). Stb 1: 224 (1479). HLG 2: 57 (1517). gaffz lasse larensson xii!UDDA_TECKEN? mac fför thet han kostwert hae pa bade puluerquernene Stock Skb 158 (1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kostväria kusthwärie arfstv 17 14561 impf. wärdhe mecht 393 . may have also been written as kostværia kusthwærie arfstv 17 14561 impf. wærdhe mecht 393 .

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • oret.
  • -wordh Hel män 175.
  • supin.
  • -wart [h). -wert Stock Skb 158 (1520) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛋᛏᚠᛅᚱᛁᛆ:ᚴᚢᛋᛏᚼᚠᛅᚱᛁᚽ::ᛆᚱᚠᛋᛏᚠ:17:14561:ᛁᛘᛕᚠ.:ᚠᛅᚱᚦᚼᚽ::ᛘᚽᚴᚼᛏ:393:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back