Kraden

Old Swedish Dictionary - kraden

Meaning of Old Swedish word "kraden" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kraden
[Fdan. lkrodhen. Fnor. kraden. lJfr Mnt. krodenvuel, krodensorne. Jfr SAOB K: 2859] i kraftuttryck, ung.: djävulsk, förbannad, ond. Se Meijerbergs ark. f. lsv. ordforskn. 7: 29 ff.. .. at andhirs kallede hänne ena kradin horoATb 1: 35 (1455). larins stub then kradin tiwfin han wardir nw radan ib 113 (1459). ib 129 (1460). " magnus skaak hade giort mot hanum smen kradin skalk" ib 144 (1461) , 2: 180 (1481). molka kradan skökia Linkbiblh (ny ser.) 3: 53.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kradhen.
  • kradan.
  • kradin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚦᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back