Kräfia

Old Swedish Dictionary - kräfia

Meaning of Old Swedish word "kräfia" (or kræfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräfia Old Swedish word can mean:

kräfia (kræfia)
L.
kräfia (kræfia)
1) kräva, fordra. . .. giorde ther eth köp medh. .. skypper oleff. .. swa ath the hanom halffdelin aff köpte och medh hanom jnköpe j hans nya kraffwel fry for alt tet yxen jnnen ordhz kreffuie kan (i händelse av sjönöd?) Stb 3: 223 (1495). ib 229 (1495). -kräva, fordra, erfordra. Se Sdw 2: 1254.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräfia may have also been written as kræfia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kraft PMSkr 81 ),
  • kräfla ater , återkräva. Nunninv 359.
  • kräfla i gen , återkrävla. hans dinxstede zacher til xjij marck, fore tet han gaff sin broder. .. fienden i heluite ok kraffde hanom aldre i gen STb 3: 124 (1493). - med två ack. jak hafuer antuardh tik myn skat och ik kräwer jak han j gän Prosadikter (Sju ise m C) 43.
  • kräfia in , inkräva, infordra PMSkr 81
  • kräfia ut , utkräva. Vg Fornmt I 10: 30 (1480, avskr.). - Jfr in-, til-, ut-kräfla.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back