Kräfta

Old Swedish Dictionary - kräfta

Meaning of Old Swedish word "kräfta" (or kræfta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräfta (kræfta)
stäRKa, bekräfta. at all bebindningh mellan thenne tw rijken skal ta yttermehre kräfftas, stadhfästas oc fulbordas BtRK 142 (1441).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräfta may have also been written as kræfta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚠᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back