Krämeri

Old Swedish Dictionary - krämeri

Meaning of Old Swedish word "krämeri" (or kræmeri) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krämeri (kræmeri)
kramvaror. .. thz han aldrik STaal thz krämi ifran swen JTb 28 (1458?). STb 1: 366 (148). ib. .. thet han förde till silfbergit iiije (400) marck til ath köpslaga mäder for wtan krämerie ib 2: 4 (1485).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so krämeri may have also been written as kræmeri

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krämerie.
  • krämir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛘᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back