Krankdomber

Old Swedish Dictionary - krankdomber

Meaning of Old Swedish word "krankdomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krankdomber Old Swedish word can mean:

krankdomber
. 1) sjukdom. min saar. .. borthdriffwa alla siälenna krankdoma Mecht 326. äru somlighe haffwandis soffwandis krankdom (dormitatem paralsim) ib 327. .. . om han nw [i] thenne sin krancdom aff fylle STb 3: 326 (1497). ib 4: 31 (1504) , 84 (1505), 117 (1506).
krankdomber
3) skröplighet, ringhet elände. SkrtUppb 90. " pater noSTer är änge n auemarian, oc fför almoghas krandom oc läthi skuldh sätz thär fflere aue mario än paternoSTer JMPs 463. "ib 355. jomffru maria. .. dragher. .. til sigh STraa thät är wsla syndara, räknadhis thera krankdom wara sin ib 540. - Jfr siäla krankdomber.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kranc-.
  • kranck-. krangSkrtUpp 90),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚴᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back