Krankdomber

Old Swedish Dictionary - krankdomber

Meaning of Old Swedish word "krankdomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krankdomber Old Swedish word can mean:

krankdomber
L.
krankdomber
1) svaghet. " took vppa sik kötzsins krankdom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 98. " hiälpir oc styrkir varn krankdom i allom frestilsom" ib 110. ib 16. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 9, 45, 251, 279, 288, 361, 2: 297, 3: 322.
krankdomber
2) krankhet, sjukdom. " som böld faar j strupa älla annan krankdom" Lg.">Bil 903. aff enne soth ällar krankdom, som kallas paralisis Lg 3: 421. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 6. MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 191. MB 2: 307. Su 296. Lg 332. FM 640 (1515). " for thän krankdomin (näml. stammandets) skuld" KL 56.
krankdomber
3) skröplighet, ringhet, elände. vilia ey at andre vita thera krankdom oc vanskilse KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4. " vilde andra lata vita sin krankdom (Sua vilia patere voluit) ib. - Jfr brutfällis-, qvinna-krankdoMBer. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krang- FM 640 (1515) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚴᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back