Kranker

Old Swedish Dictionary - kranker

Meaning of Old Swedish word "kranker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kranker Old Swedish word can mean:

kranker
L.
kranker
1) sVag, skröplig. " vänte han ängte han Vara vtan cranka mäniskio" Lg.">Bu 206. " gudh hulkin ey vtwKLemming. 1862.">Alde staRK thing vtan krank ok wanmaktogh" KL 37. thik thykkir mik wara litin ok krank KLemming. 1862.">Al 619. Lg.">Bil 157. MB 1: 113. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 113, 198, 3: 322. Su 362. " Varo miok kranke kesare ok romarom änkte til (värio) for luMBardum" Lg.">Bil 758. " Var romara rike swa krankt vurdhit at thz skattadhe vm sidhe mang aar vnde vngarin" ib 757. thz kranka (fragile) karit som vi bärom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 43. " swarde mz kranka makt" RK 2: 2669. krank KLemming. 1862.">Aliit KLemming. 1862.">Al 4288. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 4039, 4791. " krank at lita op a" ib 98. - sVag, matt, föga hörbar, låg. mz kranka röst Va 7.
kranker
2) sVag til helsan, krank, sjuk. om iak är krankir oc Vanmaktoghir ma iak drikka litit äpte apostolins radhe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 133. " hafua krank öghon" Lg.">Bil 611. " siwker oc krankir" Lg 70. " KLemming. 1862.">Alt krankt folk som til tik koMBer, faa sina helso" ib 331. " hänne tarffuas bäther wara krank än helbrigdha ib. "KLemming. 1862.">Al 9012. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 6. Ansg 191.
kranker
3) ful, Vanstäld. " iärnhat ok hiälm ok päkilhuwa. .. nw wntfärghas the ok wardha krank" KLemming. 1862.">Al 3330.
kranker
4) dålig, usel, svår, ond. är thetta liffwerne krangt KLemming. 1862.">Al 7120. " reedh krankan vägh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 655. the haffdo en krank jwl RK 1: 2751. " the fingo tha ena kranka soot" ib 1676. kranc luct MB 1: 492. for kranko (corruptVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Ivo) ok storm fullo wädhre KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 276.
kranker
5) ond, ondskefull, illvillig. at ängin oren älla krankir (mKLemming. 1862.">Alignus) ande matte när hans licamma Vara KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. drogh huar wid annan strug mz krankan vilia ok ondan hugh RK 1: 275. hafdhe hogha kranka til honum KLemming. 1862.">Al 9930. " han hörir ängin i hughin kranka" ib 6710. " at þhilippus war mz fKLemming. 1862.">Alse krank ib 2612. "
kranker
6) dålig, ond, osedlig, liderlig. af thylikum kranckum gerningum ok sidhwännium ib 467. ib 5: 374 (1344, nyare afskr.) , 378. krank ordh MD 100. til kranka män ib. " krankar ok skör tel sin limnaþ" Lg.">Bu 28. " en krank koma stKLemming. 1862.">Als j hans sängh" Lg.">Bil 784.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • grangh BSH 5: 34 (1505).
  • krankt.
  • krangt Al 7120 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back