Krankhet

Old Swedish Dictionary - krankhet

Meaning of Old Swedish word "krankhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krankhet Old Swedish word can mean:

krankhet
1) skröplighet, sVaghet. " SD NS 1: 435 (1405). "Su 254, 362.
krankhet
2) krankhet, sjukdom. " FM 131 (1502). en god arst, som haffuer förstand oppa allehande kranhett" ib 347 (1507). allahanda kracheeth i liffwena LB 7: 133. " for manga handa krancheter ib 134. "
krankhet
3) nöd, betryck, sorg. j storä bedrffuilsse och krankhet Va 6. ib 9.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krankhett.
  • krancheeth.
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back