Kränkia

Old Swedish Dictionary - kränkia

Meaning of Old Swedish word "kränkia" (or krænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kränkia Old Swedish word can mean:

kränkia (krænkia)
1) försvaga, förderfva, förSTöra. han krencker kraffthena i kroppenom LB 7: 76. tha gudhi thäkkis them kränkya met soth FH 4: 42 (1455). ängin soot ma os kränkia Al 6121. Alexandri liiff. .. kränkia ib 10024. " om thu wil os ä kränkia" ib 4784. mz STaRKa iärnlänkia som the griipana kunde ey kränkia ib 9098. kränkia the (ɔ: wärldinna drykkia) ok wanmakta howodhit. .. ok kränkia (evertunt) Alla limina STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 43. vakn kränkiande oc vanmaktande hwarn ouin ib 2: 125. " ey til bör. .. idher mz manghom psAlmum at kränkia idher sinnen" STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 67. " ey at enaSTo kränkias (infirmari). vtan än AlSTingx vanskas oc foruardha i mik siäluom" Bo 107. " mine fötir wanskas ok kränkias vm iak far vppa biärghit" STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 273. ib 311, 2: 48, 129, 276. " kränkes oc nidhergaar All andelikx husens bygningh" STröm. 1868--70.">Su 54. " the kränktos faST aff mykin thörST" Al 4965. " ij kränkin ey idhra ära" ib 1258. thy at the äntiggia skadha sina jamcriSTna liiff älla kränkia thera hedhir (derogare honori) älla göra them skadha j thera gooz ällir winom STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 325. krenkia STadzens mena beSTa MD (S) 261.
kränkia (krænkia)
2) corruMPere, förderfva, förföra, förleda. offSTort hiärta haffwer thik kränkt Al 8300. " lata sik fore änga gafwor kränkia ib 2126. "
kränkia (krænkia)
3) kränka, förföra, skända. at eugenius aBote vilde hona (wAldtagha oc hänna) hedher oc äro kränkia STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 386. " kränkte hänna iomfrudom" ST 456. smitta ok kränkia hona STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 375. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 65. kräncker jomfrur och gode qwinner STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 439 (1511).
kränkia (krænkia)
4) göra kraftlös, göra ogiltig, vederlägga. engin forma ath kränkia älla atirwräka then domin MP 1: 220. jak matade ok ämuäl swa min ordh at mine owini for matto ey at kränkia (infirmare) them STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 185. ib 3: 216, 217, 4: 91.
kränkia (krænkia)
5) kränka, bryta, öfverträda. ath war rätter kränkis ellir minzkas EG 66. um nokor wil thöm (artiklarne) äller nokon therra kränkia, bryta eller til enckte göra BtRK 34 (1359, orig.). hwa som thesse gafwo oc teSTament minskar ella kränkir SD NS 1: 527 (1406). sin dom. .. kränkia MD (S) 234. sins herra dechtingen burdhe hanom ey krenkia RK 2. s. 345. - Jfr af-, be-, for-kränkia, samt okränkter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kränkia may have also been written as krænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back