Kränkia

Old Swedish Dictionary - kränkia

Meaning of Old Swedish word "kränkia" (or krænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kränkia Old Swedish word can mean:

kränkia (krænkia)
1) försvaga fördärva förSTöra. om gudh vil mic swa kränkia at jac ey liuande igen comber aff thässe reso SD NS 3: 146 (1416). gudh adzualloher kränke han badhe til liijff ok siäl ib 195 (1416). eth sinne kränkis hon aff hardaSTa hoffuodh wärk alt jämt, meer än en manadh Mecht 216. tho braST hanom eth huilkit hans gädhi munde mykit kränkia Prosadikter (Barl) 4. thå alle andr warde kränckte medh ondsko galnisko, eller laSTeligher STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 679 (avskr.). swa dant oplop oc obeSTond her j riket. .. aff hulkit them. .. menige köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMans näringh oc bergningh krengt oc betagen är STb 5: 322 (1521, Kop). 2) fördärva, förffara, förleda tha tillfäSTe iak mik alla the siäla, oc kränkte sm iak äff äwärdeliko haffwer beskärat ti äwärdelika brudher Mech 288.
kränkia (krænkia)
4) göra kraftlös göra ogiltig, vederlägga. frith vilkor. .. thz hafde mannen frälST oc friit j paradyso än nw är thz kränkt ok forhiat SvKykobr (Lucid B) 175. 5) kränka, bryta, överträda. SD NS 3: 195 (1416). thu hafwer. .. thyna tro och ära thu hafde mik lofuadh opta kränkt och spilt Prosadiker (ju vis m C) 239. -Jfr be-, for-, undir-kränkia, ävensom o-, ofor-kränkter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kränkia may have also been written as krænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back