Kranköghdher

Old Swedish Dictionary - kranköghdher

Meaning of Old Swedish word "kranköghdher" (or krankøghdher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kranköghdher (krankøghdher)
som har svaga el. dåliga ögon. war mykyt kranköghdir, oc tho ley alSTingx blindir ST 110. " hon är aldrogh quinna, oc krankögdh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 8.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kranköghdher may have also been written as krankøghdher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᚴᚯᚵᚼᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back