Kranz

Old Swedish Dictionary - kranz

Meaning of Old Swedish word "kranz" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kranz
krans. " giordhe en kranz aff rödhum rosum älla hwitum" KL 59. ib 60. offra afgudhirskonne arthemidi KLemming. 1860.">Gröna kranza oc krono af laghir trä KLemming. 1860.">Gr 270. RK 1: (KLemming. 1862.">Albr) s. 209. Va 21. MB 2: 296. Lg 3: 621. - såsom smycke buren krans af guld el. silfver? 1 kranssz fore IIII march FH 5: 169 (1495). gifuer iak (Lucia Olofsdotter) til iomfrv maria KLemming. 1862.">Altare j virmo min kranz ib 6: 357 (1449). - Jfr blomster-, gul-, hKLemming. 1862.">Alm-, rosen-kranz.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krantz Va 21 ; -en ib; -a MB 2: 296.
  • kranzs: -en Lg 3: 621.
  • kranssz.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back