Kranz

Old Swedish Dictionary - kranz

Meaning of Old Swedish word "kranz" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kranz Old Swedish word can mean:

kranz
. 1) krans. sertum är kranz sadana som vnkt folk pläghar sik göra aff yrther ällar af roser JMÖ 108. " herranom ihes giordhes kranzer ekke aff yrther ällar lilio ib. - kransformigt huvudsmycke av guld el. silver" ATb 1: 16 (1453) , 222 (1461?). tesse skattadhe een kranz xiij STykke och spänne for örtog oc xj mark ib 243 (1466). ib 279 (1468), 343 (1471), 2: 38 (1474),. .. at han henne waltagit hade j brunnen her paa torgit. .. tha hennes krans föl av hoffudit STb 5: 30 (1514).
kranz
2) i kransform byggt pålverk. Se H. Hansson. S;t Eriks årsbok 1945. 159. ingan leggia sit togh vpa bomen äller krantzen widh sie xij (12) marck STb 1: 438 (1460, Burspr). olaff mickesson. .. skall läse then bom till kransen weSTan till STÄm 86 (1470). ib 90 (1471). - Jfr rosenkranz.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • krantz.
 • krans.
 • kranx ATb 1: 279 (1468).
 • kranzer JMÖ 108 ),
 • *kranza silver (kranzsa-. krantzsa-),
 • *kranza stykke
 • krantzsa-.
 • kransa-.
 • kranse-stökke.
 • -styke )
 • *kranza värk
 • kransza verk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back