Krapter

Old Swedish Dictionary - krapter

Meaning of Old Swedish word "krapter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krapter Old Swedish word can mean:

krapter
L.
krapter
2) kraft, makt, förmåga, förmögenhet, egenskap. " honm athergiffwas the krafhemer som han miste aff bortlängdainne" SkrtUppb 96. SpV 28. - Jfr läkedoms-, stridskrapter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kraffter.
  • krapt ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᛕᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back