Krapter

Old Swedish Dictionary - krapter

Meaning of Old Swedish word "krapter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krapter Old Swedish word can mean:

krapter
L.
krapter
1) kraft, styRKa. " at likamens kraptr ok fäghrind mera thöm förlatr" Parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 45 (116, 49). " konstin giwir kraptena i allo äruodhe" Bo 134. dödhin, hulkin ängin käMPe formatte vndkomma mz nakre krapt ib 16. " manz krapter gat ey tholt" Lg.">Bil 272. vanskas oc tappir sin styRK ok kraptir RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 328. bydhiande gudh ödhmiuklica at han läti thom ey frestas owir thera krapte ib 167. " naar the sina krafftir faa j gen" ib 5: 6.
krapter
jfr Lg 975. MP 1: 240. " siälin hawer thre krapte, skäl oc losta, oc arädhe" MB 1: 461. ib 80. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 4. en är. .. siälina krapter ther henne råder ok styrer. .. thz är skälen Parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8). " han fan ok scref af himnum ok himna gange ok thera naturlikum craptum ok gangum" Lg.">Bil 382. " fyra elementa krapta" ib 614. MB 1: 78. " mz mannans krapt" ib 70. " saturnus hawer kalda krapt oc thörra" ib 71. ib 85. " enkte etir blandat ma lifua älla krapt hafua a irlande" Pa 6. mister hwart etir sina (af skrifvarens hand ändradt från sin) kraft ib. gifua vateno gudhlikan (rättadt till gudhlika) krapt mz sino döpilse Lg.">Bil 83. " vtan nakan skirslo krafft" MB 1: 441.
krapter
3) vis, copia, styRKa med afseende på krigiska företag (såväl hvad manskap som förråd vidkommer; jfr Mht. kraft). han beemannadhe stokholm. .. mz mykit folk och stora kraffth RK 3: 1092.
krapter
4) fullmakt, bemyndigande. " konungen gaff thom sa dana krafft" RK 2: 8148.
krapter
5) kraft, giltighet. hwat hans radh hade loffuat skal bliffua wid kraft RK 2: 8300. - Jfr diävuls-, födslo-, lifs-, sädhiskrapter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kraffter.
  • -ir. -ar: krapte Bil 614 ; MB 1: 78, 80 ; MP 2: 193 ),
  • krapt (kraft),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᛕᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back