Kras

Old Swedish Dictionary - kras

Meaning of Old Swedish word "kras" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kras Old Swedish word can mean:

kras
N. kraas, f.] eg. fett kring ett djurs inelfvor.
kras
1) fett el. kött (styckadt i soppa)? for thy wardher KLemming. 1862.">Aller mather ätin at somi äta kKLemming. 1862.">Alen ok somi krasen (hiis olus hiis oleum sapit erGO vasta fit esca) GO 407. Jfr gasa kras.
kras
2) kräslighet, läcker rätt, läcker mat. then (gåsen) skulom wij i apton haffua til kraas RK 1: (KLemming. 1862.">Albr) s. 213. - vanl. i plur. som hon ware budhin til krasa (ad equlas) Bil 426. " awite han for rika krasa" ib 694. " ey hafwins manGO kraase ok mykyt kostelica redde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 216. forbiwdha owerlätis krasa MB 1: 477. Bil 412. KL 124, 185. Jfr glädhis krasir.
kras
3) njutning, nöje, ljuflighet. pl. mina krase (delicæ) ok KLemming. 1862.">Allir min luste är at vara mz människionna sonom Bo 107. kärleksins krase ib 117. " til söta oc äwärthelica paradiis krasa (paradisi deliciis)" KL 221. Bo 93. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 358, 2: 9, 100, 130, 3: 320. Ber 174, 238. Su 135, 394.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kraas.
  • -ir.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back