Kräselika

Old Swedish Dictionary - kräselika

Meaning of Old Swedish word "kräselika" (or kræselika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräselika Old Swedish word can mean:

kräselika (kræselika)
1) kräsligt, yppigt, verKLigt, vällustigt. lifwa kräselcica (epulari) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 107. aat kräslika (deliciose et splendide) KL 226. MP 1: 20. " at han mykyt kräslica (delicate) födde sin krop" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 101. kräslika op födder MB 1: 430. " föödh tit folk mz grofuom maat. oc ey kräsligha" Ber 289. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 58, 117, 144, 3: 16. VKR VIII. KLemming. 1862.">Al 6580. " ey höffues ther thiänarenom kräselika lätias (deliciari) huar han see herran swa manlika stridha" Su 30.
kräselika (kræselika)
2) ljufligt? tik haffuer iak swa kräselika (delicate) jnlyktan i mins hiärtas lönkamara Su 99.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräselika may have also been written as kræselika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • kräslika.
  • krägligha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back