Kräseliker

Old Swedish Dictionary - kräseliker

Meaning of Old Swedish word "kräseliker" (or kræseliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräseliker (kræseliker)
1) kräslig, yppig. " hälgha iomfrur. .. nythi GUdh swasom serdelis theras eghin sötasta brudGUmma mxzk kräselikae enskyllohet (deicittori familaritet)" Mecht 151. gal[at]ciosus. .. kräslegin GU C 20 s. 304. i (hand 2) s. 69. jak haffwer. .. warith kräslighin i math ok dryk SvKyrkobr 308. ib s350. hon. .. laa i böthe ok kräselike sängh SpV 213. - fin. llatus. .. twaghen oc kräselighen GU C 20 (hand 2) s. 69. ib. 2) kräsen, nogräknad. delicatus a um kräsleghin GU C 20 s. 172. (möjl. att föa till 1.).. . hwilkins närffwara är the siälinne som kräselighin (delicate) ä, j andelighom thigom ok ärandhom thän lushe ok gädhi som adrig tildömes ällir minzskas SpV 465. 3) ömtålig, bortskämd? rike och högfäfädoghe redarspas män, och klena och kräseliga weinnor. .. skulo tha pinas j eel och rännesen logha JMP 350.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräseliker may have also been written as kræseliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kräselikin.
  • kräseligher.
  • -lighin.
  • -lighen.
  • kräslighin SvKyrkobr 308.
  • kräsleghin GU C 20 s. l172. kräseliegin ib s. 304),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back