Kräseliker

Old Swedish Dictionary - kräseliker

Meaning of Old Swedish word "kräseliker" (or kræseliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräseliker (kræseliker)
kräslig, yppig. " preDikadh. .. gen thera kräselicom lifnadh" Lg.">Bil 782. KL 121, 256. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 45. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 84. hafdhe han hwazske Sudhin älla konstelica. reddan mat. ey oc kräselican mat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 85. KS 81 (200, 89). MP 1: 20. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103, 2: 36, 197, 3: 260, 4: 100. VKR VIII. KLemming. 1862.">Al 6040, 6109. Di 286. Su 194. " täMPlet var fult mz skörhet oc kräsliga fratzan" MB 2: 295. kräselikin lastir (deliciarum vitio) KL 185. - fin. naar the hänne sagho i konungxlekom KLädhom oc kräseleka i sidhom Lg 218. - Jfr ofkräseliker, samt krasliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräseliker may have also been written as kræseliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kräselikin.
  • kräsiliker: -lik Al 6109. kräseleker -leka Lg 218 ;
  • -lekasta Su 194.
  • kräsliker: -like MP 1: 20.
  • kräslikin: -likit KL 356.
  • kräslig: -liga Di 286 ; MB 2: 295 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back