Kräselikhet

Old Swedish Dictionary - kräselikhet

Meaning of Old Swedish word "kräselikhet" (or kræselikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräselikhet (kræselikhet)
njutning, yppighet, kräslighet, vällust. hwi letadhe thu kräselikhet j skapadhom thingom KL 120. " leta kätzsins kräselikhet (deliciosa carnis)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 196. Bil 263. " vordho rike aff hennes kräselighetz dygdh (virtute deliciarum)" MB 2: 360. var j kräselighet ib 361. - njutning, nöje, ljuflighet. min kräselikhet (deliciæ) är at wara mz mannanna sönom Su 79. " mins kärlekx högelika kräselikhet" ib 84. the owermättes kräselikhetzens synen ib 138. mik t ykker som jak nw inbygghiare ware j kräselighetzins paradyso ib 202. " wälluktande mandragore j kräselikhetzsins yrtagardh plantadhe" ib 203. " i tik haffuer iak. .. kräselikheter (delicias)" ib 22. lägh borth alla owerflödogha oc oskälika likamans kräselikheter ib 37. ib 63. - kräslighet, läckerhet. ey täkkes mik oc konungxligha rätther äller kräseligheter MB 2: 200.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräselikhet may have also been written as kræselikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kräselighet.
  • kräslighet.
  • kräslihet Bil 263. -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back