Kräselikhet

Old Swedish Dictionary - kräselikhet

Meaning of Old Swedish word "kräselikhet" (or kræselikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kräselikhet (kræselikhet)
njutning, yppihet, räslighet, vällust. delice. .. kräs legheth GU C 20 s 12.. . at tw skulle här ey. .. mera ympnog bliffwa j rikedoma oc kräselighet än tw förra var Troj 67. - ljuvlighet. o hälogh födhirska thu äst giordh faghor oc söth i iomffrudomsens kräselikhet JMÖ 76.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kräselikhet may have also been written as kræselikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kräselihet.
  • kräselegth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᛋᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back