Krävet

Old Swedish Dictionary - krävet

Meaning of Old Swedish word "krävet" (or krævet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krävet Old Swedish word can mean:

krävet (krævet)
STb 3: 305 (1496) 1) kräfta. om tu. .. kryper til ryggiä som kräweta j laSTe ok syndom J Buddes b 170. - ss tilnamn. .. sinom swoigh herman kreffueta STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 69 (1481).
krävet (krævet)
2) bröSTharnesk, pansar. ATb 1: 120 (1460) , 2: 38 (1474), 233 (1484). HLG 1: 86 (1486). jtem iiij aremborSTh och iij kreffuitter STb 3: 305 (1496). HLG 3: 10 (1519). 3) kräfta, kräftsvulST. hwar thät (ɔ: brännvin) drikker. .. thät fördriffuer fräthen Sex ekon tr 273.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so krävet may have also been written as krævet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kräveta , f. och
  • krävete , m. (kräfftha HLG 1: 85 (1486). obl. kreffeuta SJ 2: 69 (1481).
  • kräffitta ATb 2: 38 (1474).
  • kräwitto ib 1: 120 (1460). kräwethe HLG 3: 10 (1519). med art. kräffthen Sex ekon tr 273.
  • kreffwitor ATb 2: 233 (1484).
  • kreffuitter
  • *kräveto bryst
  • kräffwitto brysth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚠᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back