Krävet

Old Swedish Dictionary - krävet

Meaning of Old Swedish word "krävet" (or krævet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krävet Old Swedish word can mean:

krävet (krævet)
och krävete,
krävet (krævet)
1) kräfta. " aff krablom äller kräffwittom som ärw j bäkkiom" LB 9: 118. " quinta essentia aff kräffwittom ib. "
krävet (krævet)
2) pansar. " XVI kräffwätter" FH 4: 84 (1499).
krävet (krævet)
3) kräfta, kräftböld. thed fordriffwer kräffwethen. som oppo latina hether cancer LB 7: 128. " bliffwer nakon fiistel eller kreffuita oppo brysted som icke vil läkias" ib 232. tz dräper fiistel eller kreffuit ib. " oppo kreffweten eller fiiestelen" ib. " ib 233, 294, 295, 296. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so krävet may have also been written as krævet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kreffuit ib. kräffweta ib 296. kräffwäte ib 294.
  • kräffweten ib233. kreffweten ib 232, 295.
  • kräffwethen ib 128. pl. nom. kräffwätter FH 4: 84 (1499).
  • kräffwittom LB 9: 118)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛅᚠᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back