Kreatur

Old Swedish Dictionary - kreatur

Meaning of Old Swedish word "kreatur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kreatur Old Swedish word can mean:

kreatur
, f. (SkrtUppb 39) och n. (SpV 220, 568).
kreatur
1) skapelse, skapad värld, natur. j thy är al creatur w2ärdhog at loffwas. at hon är skapadh aff gudhi SkrtUppb 39. 2) skapad varelse. thätta kreaturit ällir thätta diwrit är fingirslankt, hwilkit fran nästa hafwemo kombir oppa markena mz wädherno SpV 220.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚽᛆᛏᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back