Kreatur

Old Swedish Dictionary - kreatur

Meaning of Old Swedish word "kreatur" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kreatur Old Swedish word can mean:

kreatur
(Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 17; KL 261 ; KLemning. 1860. SFSS.">Bo 105 ; KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12, 76, 393) och n. (MB 1: 35, 106, 283; KS 2 (4, 2); KL 309 ; KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 50, 130; Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 547)
kreatur
1) skapelse, skapad verld, natur. þik louar al creatur (omnis creatura) Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 17. " kreaturin kändis vidh sin skapara" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 105. " war herra skapadhe alt sit vreatwr" MB 1: 35.
kreatur
2) skapad varelse. ärelekare creatur äst þu än noket þät Biläte älla skript. þu huar lätit göra Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. " hon är andelikt creatwr" MB 1: 106. " thu oroadhe ok omakdhe ympnit thesso gudz creature" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 50. Bil 604. KS 2 (4, 2). KL 261, 309. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. MB 1: 35, 75, 283. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12, 76, 130, 393. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 67, 547.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚽᛆᛏᚢᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back