Kria

Old Swedish Dictionary - kria

Meaning of Old Swedish word "kria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kria Old Swedish word can mean:

kria
1) anstränga sig, sträfva, arbeta. " kong hans tog tha att kria oppa hwre han kwnne thetta riikit få" RK 3: (sista forts.) 4939. eth recess i calmarna monde stå ty kridde kong hans the offtha oppa ib 5088.
kria
2) kriga. " krydhe iag pa swerige" RK 3: (sista forts.) 4320. " annars hade iag ey pa thetta riikit kriitt" ib 4348.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back