Kriera

Old Swedish Dictionary - kriera

Meaning of Old Swedish word "kriera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kriera
ropa, utropa. lät til redha oc kriera eet SToort hoff ST 460. han loot öpa ok kriera STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1110. ib 817. Jfr ut kriera, äfvensom kria.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kriära RK 1: 817 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back