Krihaki

Old Swedish Dictionary - krihaki

Meaning of Old Swedish word "krihaki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krihaki
[Fdan. kri[gs)hage. Jfr Mnt. krich, ett slags vindspel] (i bälte fäst) hake vari armborststrängen fästes, då den spändes medelst ett vindspel. Jfr SAOB K: 2716. JTb 15 (1459). " tesse skattade eth bryt een kribaka aath staffan slipare för x örtog" ATb 1: 317 (1469). Vrml skatteb 100.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krii-.
  • kre- STb 1: 295 (1481)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚼᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Vrml skatteb
En värmländsk skattebok från 1503. Utg. av S. Samuelsson och G. Kallstenius. Nationen och hembygden 2.
➞ See all works cited in the dictionary

Back