Kringläggia

Old Swedish Dictionary - kringläggia

Meaning of Old Swedish word "kringläggia" (or kringlæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringläggia (kringlæggia)
1) kringgå, kringränna. Se Sdw 2: 1253. MB 2: 18. " gaan oc kringh lägren staden ib 14. "ib 30. " kringladho tyhe mörkahwset" Lg 3: 456. polidamas war kringlagdz mz mangom gecom Trj 134. ib 194, 221. 2) omgiva (ngn med ngt). litha pigha ariam. .. huilken anamadhe. .. högxsta kougxsens son. .. oc kringh lagdhe honom mz makthennas harnisk JMÖ 66.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kringläggia may have also been written as kringlæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kringh-.
  • kryng-.
  • -lagdhe. -lagdo. -lagd),
  • *kringläggia sik. lägga sig omkring. med. med prep. um. blamännene kringh lagdho sik om hset LG 3: 455.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back