Kringlagor

Old Swedish Dictionary - kringlagor

Meaning of Old Swedish word "kringlagor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringlagor
lpl. omkringliggande ting, ting som finnas i närheten av ngt. (Medea) beskådande hans wäns ansit oc täs krinlagor (faciem et circumstamtias faciei) hans gola haar hans kråp och lymar Troj 10.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛚᛆᚵᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back