Kringlotter

Old Swedish Dictionary - kringlotter

Meaning of Old Swedish word "kringlotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringlotter
rund. " kringlutter nädhan som eet hiwl" Iv 4458. thz (brödet) är kringhluth Bir 1: 146. " eet kringlot nysta" ib 2: 101. kringlotta glas cirkelin ib 3: 426. " päningen som kringluttir är" MP 2: 48. " kommo the fram til en krungultan (möjl. skriffel för kringlutan el. kringluttan) mur" Pa (Tung) 40. Lg 1002. " jak är ämuäl kringluktir (habeo etiam rotundiatem) hwar ey fins ände älla vphoff" Bir 1: 146.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kringlutter.
  • kringulter.
  • kringluktir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛚᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back