Kringsätia

Old Swedish Dictionary - kringsätia

Meaning of Old Swedish word "kringsätia" (or kringsætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringsätia Old Swedish word can mean:

kringsätia (kringsætia)
1) omgifva, omringa. kommo täss STadzsens män. .. oc kringsatto (circumlantes) gamla manzsens hws MB 2: 131. " STodh iouse bitidha vp. .. oc gik wp mz the älzSTa män främST j spetzen j härin, kringh satther mz STridzmanna hiälp" ib 21.
kringsätia (kringsætia)
2) rundt omkring besätta. thän yrtagardhin war. .. kringsattir mz ärlikom thrän som een skoghir ST 420. - Jfr kringum sätia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kringsätia may have also been written as kringsætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back